Het voorschot moet binnen de 5 werkdagen na boeking betaald worden. Het voorschot bedraagt € 150 p.p. (vermeerderd met eventueel aan te kopen verzekeringen)