De annuleringsverzekering komt tussen wanneer de annulering het gevolg is van:

  • Ziekte of lichamelijk ongeval (uzelf, levensgezel, bloed- of aanverwant tot in de 2e graad, incl. schoonfamilie). (uitsluiting vooraf bestaande toestand of chronische ziekte)
  • Sterfgeval tot in de tweede graad
  • Zelfmoord van een familielid tot in de tweede graad (verzekerde zelf is uitgesloten)
  • Werkverlies (onvrijwillig) na vast dienstverband (bij bedrijfsuitsluiting of ontslag om economische redenen).
  • Brand / belangrijke stoffelijke schade aan onroerend goed (binnen 30 dagen voor vertrek)
  • Diefstal, home- of carjacking, kidnapping
  • Opzeg huurwoning door de eigenaar
  • Internationaal erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme op de reisbestemming
  • Zwangerschap (of complicaties) (indien de reis binnen de laatste 3 maanden van de zwangerschap valt en deze niet bekend was bij boeking).
  • Juridische handelingen (o.a. oproeping rechtbank, echtscheidingsprocedure, adoptieprocedure).